Erkenning uit België 

Waar Nederland er in slaagde om neutraal te blijven in de 1e Wereldoorlog (1914-1918) werd België wel in de oorlog betrokken. Veel belgen, zowel burgers als militairen, probeerden over de Nederlandse grens  te komen om het geweld te ontlopen. Vluchtelingen werden in Nederland over het algmeen goed ontvangen en verzorgd. Dat gold zowel de geïnterneerde soldaten als de dakloos geworden burgers. De Brusselse afdeling van de Belgische Persvereniging heeft in een krantenartikel haar erkentelijkheid breed kenbaar gemaakt door middel van een kort artikel dat werd geplaatst in de Nederlandse kranten.