De eerste tram van de dag

In 1922 was (opa) Henk Hockx 28 jaar oud. Hij werkte toen als tramconducteur bij de HTM. Enige tijd later maakte hij promotie. Hij werd trambestuurder.
Dat was een mooie baan maar de salarissen waren in die tijd nog karig. Hij kon wat bijverdienen door 's ochtends de eerste tram op te halen. Die stond in de remise in Rijswijk. Waarschijnlijk wordt daarmee de remise 's Gravenmade bedoeld. Die was gelegen aan de Delftweg.
Dat betekende dat hij heel vroeg zijn bed uit moest. Een fiets had hij nog niet en dus moest hij de -pakweg- 6km naar de remise lopen. Dat leverde hem wat extra inkomen op. Daarmee werd gespaard om uiteindelijk een fiets te kunnen kopen. Die fiets is er ook gekomen. Aan het einde van zijn dienst was het simpeler. Dan kon hij wel op de tram stappen en min of meer voor de deur uitstappen.

Henk heeft tot zijn pensionering gewerkt als conducteur-bestuurder. Aan het einde van zijn werkzame periode kreeg hij serieuze hartklachten. Voor hem kwam het ouderdomspensioen geen dag te vroeg.  Hij is met ontslag gegaan op 10-11-1959 met een diensttijd van ruim 40 jaren. Hij ontving vanaf die datum pensioen van het pensioenfonds van de HTM. De gemiddelde grondslag van het pensioen werd vastgesteld op f 4558,- per jaar.
Daarnaast kreeg hij ook oudersdomspensioen van de overheid. Dat was berekend op een bedrag van 3123,67 per jaar. In die tijd was het totale bedrag afdoende voor een redelijke oude dag. Helaas ging zijn toch al kwetsbare gezondheid verder achteruit als gevolg van de ziekte van Parkinson. In 1970 werd hij opgenomen in een verpleeghuis. Een jaar later overleed hij. Hij was op 9 dagen na 77 jaar geworden.