Geboorte akte Helena Johanna

In de geboorte akte zien we verschillende schrijfwijzen voor de achternaam. De naam van de vader wordt in de tekst van de akte geschreven als:
Hubertus Arnoldus Biesjot. De naam van getuige, Jacobus Theodorus Biesjot (eveneens beeldhouwer) wordt op de zelfde wijze beschreven in de akte.
Een tweede getuige wordt vermeld als R.A. Hofkes, sigarenhandelaar. Onderaan dat document wordt worden nogmaals drie handtekeningen gezet.
Daar valt op dat de achternaam tweemaal wordt geschreven als Biesiot. De naam van de sigarenhandelaar wordt hetzelfde gescheven als in de akte.
Als ik naar de handschriften kijk dan lijkt het mij heel goed mogelijk dat de akte is ingevuld door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daaronder zullen de vader en getuigen zelf onderaan de akte hebben getekend als Biesiot...